Werkplekinspecties

MOT onderzoek en advies is gespecialiseerd in het uitvoeren van werkplekinspecties. De inspecties zijn gericht op de controle van verkeersmaatregelen die zijn geplaatst ten behoeve van wegwerkzaamheden.

 

Tijdens de controles worden o.a. de volgende elementn beoordeeld:

  • Zijn de verkeersmaatregelen conform de Richtlijnen en/of afspraken
  • tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
  • Heeft de wegwerker een veilige werkplek.
  • Is er voldoende veiligheid voor de weggebruikers.
  • De inspecties worden uitgevoerd bij grote werken zoals nieuwbouw, ombouw of renovaties van wegen of aanleg/renovaties van kabels en leidingen. De inspecties worden ook uitgevoerd bij kleine en kortdurende werkzaamheden zoals onderhoud groen en onderhoud bestrating, maar ook bij reparatiewerkzaamheden bij storingen aan kabels en leidingen.

 

De opdrachtgevers voor de inspecties zijn gemeenten, provincies, waterschappen en aannemers. Voor verschillende energiebedrijven zijn de inspecties uitgevoerd in het kader van "een nulmeting" bij de aannemers.

 

In toenemende mate worden de werkplekinspecties gecombineerd met de cursus Veilig werken aan de weg voor toezichthouders. De rapporten van de inspecties worden dan in de cursus besproken.

 

MOT Opleiden en Trainen BV • IJsvogel 1 • 5221HG • 's-Hertogenbosch • 073 631 30 66 • info@opleidenmot.nl